Nettverksmøte bibliotek - katalog/metadata

Nettverksmøte katalog/metadata

Nettverksmøte for bibliotekansatte som jobber med katalog og registrering av metadata. 

Innspill til agenda:
- Emneord i streng kontra single emneord (ulikhet i leveransen til Bokbasen og BIBBI) 
- Hva gjør vi med lokale autoritetsregistre ved systemskifte?
- Emneord på to målføre - beholde eller slette ett sett?

Påmeldingsfrist fredag 27. september

Lunsj inkludert

Fylkesbiblioteket, katalog, 03.10.2019
Kontaktperson