Nettverksamling for stedsutvikling

Velkommen til uformell nettverkssamling med BYLIVsenteret og Nicolai Carlberg, dagen etter BYLIVkonferansen.

Tidspunkt: 09:00-13:00
Sted: Scandic Maritime Hotel, Åsbygata 3, Haugesund

BYLIVsenteret har siden oppstarten høsten 2016 hatt gleden av å jobbe med nærmere 40 kommuner. Når BYLIVsenteret nå er i Haugesund, ønsker de nå å samle gamle og nye bekjentskaper for å diskutere felles muligheter og utfordringer i arbeidet med bærekraftig tettstedsutvikling. Rogaland fylkeskommune er medarrangør og samlingen inngår som del av fylkeskommunens treårige prosjekt Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland.

Alle som deltar inviteres til å presentere status for sitt arbeid, med særlig vekt på utfordringer og suksesshistorier.

Nicolai Carlberg, (etnolog, Carlberg | Christensen, København) som også deltar på konferansen, blir med oss hele dagen. Carlberg skal blant annet ta oss med på et dypdykk i utvalgte eksempler på hva inkluderende arkitektur kan være, og hvordan en kommune kan bruke kommunale bygg og sin kommunale virksomhet til å booste by- og stedsutviklingen.

Vårt mål er at samlingen skal gi konkrete innspill, faglige diskusjoner og nye tanker.

Deltakelse på nettverkssamlingen er gratis for konferansedeltakere på BYLIVkonferansen 18. oktober. 
Deltakere som melder seg på nettverksamlingen men ikke møter vil bli fakturert «no-show-fee» på 650 kr for dagpakke og lunsj. 

Påmeldingsfrist: 4. oktober.