Nettverksamling for bibliotek

Nettverksamling for bibliotek

Strategiseminar og kick-off for revisjon av Regional bibliotekplan for Rogaland. Ny tid: 10:00 - 17:00

Målet er å samle alt som finnes av forslag, meninger, tanker, drømmer og visjoner for bibliotekene i Rogaland. Vi vil lage en strategi som er så god, at vi om et par år ikke kan forstå hvordan vi kunne drive bibliotek i Rogaland før den kom!

Forberedelse til seminaret
Deltagerne bes på forhånd utfylle en SWOT analyse (kun én side) og ta den med som sitt eget støttepapir til dagens samtaler. Skjema for analysen sendes til deltakerne i forkant. 

Pris
Deltagelse på selve samlingen er gratis. Overnatting på Hotell Maritim betales på stedet av den enkelte. Vi reserverer rom til de som ønsker det. 

Meld deg også gjerne på   Bylivskonferansen dagen før, og middagen på kvelden 18. oktober.

Program

10.00          Velkomst ved Fylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen

                   Presentasjon av deltagerne. Forventningsavklaring ved Hanne Marie
                   Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd.

10.30            Revisjon av Regionalplan for bibliotek i Rogaland og Fylkeskommunens rolle som utvikler, pådriver og tilrettelegger ved Britt Ellingsdalen
Eventuelle avklarende spørsmål

11.00           Muligheter og utfordringer i bibliotekene ved Hanne Marie Knudsen

Med utgangspunkt i ulike strategiske satsninger i danske folkebibliotek gis en innledning til dagens diskusjoner. Emner som nyskapende tjenester i bibliotekene, kobling mellom utdannelsesinstitusjoner og folkebibliotek i et felles campusområde, biblioteket som møteplass og kulturhus, leseprosjekter, og samarbeid med frivillige og med det private næringsliv vil bli berørt.
Debatt i plenum

11.50           Kort pause

12.00            Hvordan skaper vi et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for innbyggerne? Hva er bibliotekene etter din mening gode til, samlet sett i Rogaland? Hva kan vi gjøre enda bedre? SWOT analysen som er utfylt hjemmefra brukes her.

Gruppearbeid: Gruppene drøfter Styrker, Svakheter, Utfordringer og Muligheter for bibliotekene som helhet og samler stikkord til en felles SWOT analyse. Det utarbeides én felles SWOT analyse for gruppen til fremleggelse i plenum igjen etter lunsj kl. 13.00.

13.00           Lunsj

14.00           Fremleggelser i plenum ved Hanne Marie Knudsen. Stikkord: Brenner det under føttene våre? Hviler vi på laurbærene? Eller ligger vi godt an?

14.30           Eksempler på lokale utviklingsinitiativ

15.00           Hvilke overordnede arbeidsområder skal være gjeldende for oss de neste 4 år? Hvilke fokusområder bør vi arbeide mot på alle bibliotekene i Rogaland i fremtiden?

Gruppearbeid: Finn frem til 3 arbeidsområder som bibliotekene bør arbeide med

Ca. 16.00    Prioriteringer og felles oppsummering ved Hanne Marie Knudsen

16.30           De neste skritt ved Britt Ellingsdalen

16.45            Hva er det viktigste du tar med deg hjem fra dagen i dag? ved Hanne Marie Knudsen

17.00           Avslutning og vel hjem

  

Påmeldingsfrist 4. oktober

 

Kontaktperson