Møte om klimatilpasning, RYFYLKE

Skader etter flom i Nordelva 2018_Foto: Øyvind Ljung

Dette møtet er et ledd i medvirkningsprosessen til   Regionalplan for klimatilpasning. 

I samarbeid med prosjektgruppa til Regionalplan for klimatilpasning, inviterer vi med dette til et arbeidsmøte den 17. september.

Sted: Sauda rådhus

Tid: kl. 10.30 - 14.30

Mer informasjon finner du i invitasjonen under:

Vi ønsker med dette å legge opp til innspill, spørsmål og dialog om behov for videre arbeide med klimatilpasning knyttet til kommunene i Ryfylke.    

Målgruppe:

  • Kommunene: Forsand, Hjelmeland, Sauda, Strand, Suldal
  • Statlige etater 
  • Medlemmer i Styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe til planarbeidet. 
  • Andre interesserte 

Meld interesse for deltakelse direkte til oppgitt kontaktperson. 

Påmelding innen 6. september

Det legges opp til fire andre regionale møter med tilsvarende agenda: 11. september (NORD-JÆREN), 12. september (DALANE), 20. september (HAUGALANDET) og 26. september (JÆREN). 

Last ned notater som grunnlag for diskusjon:

Kontaktperson