Møte om klimatilpasning, NORD-JÆREN

Stormflo i Stavanger_Foto: Ivar Langvik

Dette møtet er et ledd i medvirkningsprosessen til  Regionalplan for klimatilpasning. 

I samarbeid med prosjektgruppa til Regionalplan for klimatilpasning, inviterer vi med dette til et arbeidsmøte den 11. september.

Foreløpig agenda for møtet:

Vi ønsker med dette å legge opp til innspill, spørsmål og dialog om behov for videre arbeide med klimatilpasning knyttet til kommunene på NORD-JÆREN og nærliggende øykommuner.   

Det legges opp til fire andre regionale møter med tilsvarende agenda: 12. september (DALANE), 17. september (RYFYLKE), 20. september (HAUGALANDET) og 26. september (JÆREN). 

Klokkeslett og sted vil legges ut her så snart det er klart. 

Målgruppe:

  • Kommunene: Finnøy, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy Sandnes, Sola, Stavanger
  • Statlige etater 
  • Medlemmer i Styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe til planarbeidet. 
  • Andre interesserte 

Meld interesse for deltakelse direkte til oppgitt kontaktperson. 

Påmelding innen 20. august. 

Kontaktperson