Møte om klimatilpasning, JÆREN

Tørke på Ålgård_Foto: Gudrun Kristensen

Dette møtet er et ledd i medvirkningsprosessen til   Regionalplan for klimatilpasning. 

I samarbeid med prosjektgruppa til Regionalplan for klimatilpasning, inviterer vi med dette til et arbeidsmøte den 26. september.

Sted: Time rådhus, Bryne

Tid: kl. 10 - 14 

Mer informasjon finner du i invitasjonen under:

Vi ønsker med dette å legge opp til innspill, spørsmål og dialog om behov for videre arbeide med klimatilpasning knyttet til kommunene på JÆREN .   

Målgruppe:

  • Kommunene: Gjesdal, Klepp, Hå, Time
  • Statlige etater 
  • Medlemmer i styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe til planarbeidet. 
  • Andre interesserte 

Meld interesse for deltakelse direkte til oppgitt kontaktperson. 

Påmelding innen 13. september.  

Det legges opp til fire andre regionale møter med tilsvarende agenda: 11. september (NORD-JÆREN), 12. september (DALANE), 17. september (RYFYLKE), 20. september (HAUGALANDET). 

Last ned følgende notater som grunnlag for diskusjon:

Kontaktperson