Møte om klimatilpasning, DALANE

Bjerkreim under Synne 2015: Foto: Bjerkreim kommune

Dette møtet er et ledd i medvirkningsprosessen til   Regionalplan for klimatilpasning.

I samarbeid med prosjektgruppa til Regionalplan for klimatilpasning, inviterer vi med dette til et arbeidsmøte den 12. september.

Sted: Nesjane 1, Vikeså - Kommunehuset

Tid: kl. 10 - 14.

Mer info finner du i invitasjonen under:

Vi ønsker med dette å legge opp til innspill, spørsmål og dialog om behov for videre arbeide med klimatilpasning særlig knyttet til kommunene I DALANE.    

Målgruppe:

  • Kommunene: Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal
  • Statlige etater 
  • Medlemmer i Styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe til planarbeidet. 
  • Andre interesserte 

Påmelding innen 2. september, til oppgitt kontaktperson. 

Det legges opp til fire andre regionale møter med tilsvarende agenda: 11. september (NORD-JÆREN), 17. september (RYFYLKE), 20. september (HAUGALANDET) og 26. september (JÆREN). 

Last ned følgende notater som grunnlag for diskusjon:

Kontaktperson