Møte med Rogalandsbenken

Mandag 20. mai er det klart for møte med Rogalandsbenken. Her møter ordførere, gruppeledere i fylkestinget, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Fylkesmannen og flere. Fylkesrådmann Inge Smith Dokken er møteleder. 

Program:

10.00: Velkommen: Hva er aktuelt i RFK og hos FM i Rogaland nå?
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

10.30: Nysnø
Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø

10.45: Skape
Suzanne de Kok Selstad, daglig leder i SKAPE

11.00: Regionalplan sjøareal
Solveig Ege Tengesdal

11.15: Hva arbeider vi med for Rogaland for tiden?
Rogalandsbenken

11.40: Lunsj

12.20: Medisinutdanningen til Stavanger – UiS og SUS
Inger Cathrine Bryne, SUS og Marit Boyesen, UiS

12.50: Bymiljøpakken og kollektivtilbudet på Ullandhaug
Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger

13.05: Rogfast, hva er status?
Tor Geir Espedal (ikke bekreftet)

13.15: Ryfast, status
Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast. 

13.25: Kort pause 

13.35: Inntektssystemet for hurtigbåter, hvordan påvirker dette vår økonomi? NTP-prosessen.
Arne Bergsvåg

13.50: Revmatismesykehuset i Haugesund. 
Innleder: 

14.05: Arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland, optimisme eller skepsis? 
NAV Rogaland, Merethe Prytz Haftorsen

14.20: Hvem tar ansvar for hvilke innspill videre?
Videre samarbeid
Rogalandsbenken v/Solveig Horne

Møteleder: Fylkesrådmann Inge Smith Dokken

Kontaktperson