Konferanse om marin produksjon i Lysefjorden

Konferansen presenterer forskning om marin produksjon i Lysefjorden, med fokus på grunnlaget for utvikling innen havbruk og hvordan dette kan knyttes til reiseliv, energiproduksjon, innovasjon og kompetanseformidling.

Tid: 14.-16. september
Sted: Preikestolen fjellstue
Påmelding innen: 1. september

Målgruppen for konferansen er personer med interesser innen havbruksnæringen og reiselivsnæringen, samt innen forskning og kunnskapsformidling knyttet til blå næringer. Første dag av konferansen skal handle om betydning som forskningsresultatene fra Lysefjorden kan ha for næringsutvikling innen havbruk. Andre dag blir fokuset på hvordan havbruk og forskningsaktivitet i Lysefjorden kan kobles mot reiseliv, energiproduksjon, innovasjon og kompetanseformidling. Tredje dag er det videre utvikling av Lysefjorden som fjordlaboratorium og hvordan forskning kan anvendes som kunnskapsgrunnlag for utvikling av marin produksjon i fjorder som blir fokus.

Program (pdf)

Påmeldingsfristen er utløpt
Vis innsendte svar »

 

All transport er inkludert. Har du flere spørsmål angående overnatting, transport etc., kontakt Harald Bjørkhaug på mobil 480 84 993.