Landbrukspolitisk konferanse 2018

Konferansen arrangeres sammen med Fylkesmannen i Rogaland, KS, Rogaland bondelag, LO og NHO. For program og påmelding, se  Fylkesmannes sin nettside