Landbrukskonferansen 2019

(Foto: Tonje Fjermestad / Fylkesmannen i Rogaland)

Hovudtema Mat og matjord – makt og avmakt

Landbrukskonferansen er for alle som er interesserte i landbruket - folkevalde, tilsette i forvaltninga, bønder og representantar for bondeorganisasjonar og næringar knytt til landbruket.
 
Dette året blir hovudtemaet makt og avmakt. Kven har makt til å bestemme over bonden sine verdiar og framtidige produksjonar? Me skal sjå på forbrukarane sitt forhold til mat og matproduksjon. Korleis kan bonden skapa verdiar ved å spele på lag med forbrukarane? Kva makt har media over bonden og kva avmakt kan dei skape?Og kven styrar framtida til bonden sin viktigaste ressurs - landbruksjorda?

Se program og påmelding her.

Ansvarleg:
Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Fylkesmannen i Rogaland