Fylkesbiblioteket - Kurs i bokbading

Hvordan skal man bokbade forfattere? Hva slags spørsmål bør man stille? Hvilke tekniker kan det være lurt å ha i bakhodet? Kursholder Elisabeth K. Johansen fra Nes bibliotek har i en årrekke holdt bokbad i eget bibliotek, men også mange andre steder. De siste årene har hun holdt kurs i en rekke fylker rundt i landet om hvordan intervjue en forfatter og arrangere forfatterbesøk. Kurset er gratis og inkluderer ikke lunsj. Påmeldingsfrist er 28. oktober

NB: Alle deltakerne må ha lest romanen «Tre vegar til havet» og gjort seg litt kjent med forfatteren Brit Bildøen før kurset, da denne boka (og forfatteren) vil være eksemplet kurset bygger rundt.

Første del av kurset blir en teoretisk gjennomgang og siste del blir en workshop der vi i grupper arbeider med boka. Det blir også vist bildeeksempler på hvordan et arrangement kan «pimpes opp» med scenedekor og stemningsskapende effekter. Dette er et praktisk lavterskelkurs der man lærer seg teknikker og får et arbeidsredskap i forberedelse av forfatterbesøk.

Portrett2_,2019
Påmeldingsfristen har nå gått ut, det er ikke lenger mulig å melde seg på.
Vis innsendte svar »