Kulturfondpresentasjon 2018: Tysvær

Rogaland fylkesbibliotek kan med glede invitere til ny presentasjonsrunde av kulturfondbøker! 

I år får vi besøk fra fire formidlere fra Vest-Agder. De skal gi deg en god oversikt over kulturfondbøkene som utkom i løpet av 2017. Målet er å gjøre det enda lettere for deg som jobber i bibliotek å formidle disse bøkene til publikum. De fire formidlerne er:

Nina Stenbro (Vest-Agder fylkesbibliotek)
Reidar Bjorvatn (Universitetsbiblioteket i Agder)
Ida Omland Haaland (Mandal bibliotek)
Barb L. Wang (Vest-Agder fylkeskommune, kulturseksjonen)

PROGRAM

09.30 – 10.00: Kaffe og frukt
10.00 – 11.00: Presentasjon av kulturfondbøkene
11.00 – 11.15: Pause
11.15 – 12.00: Presentasjon av kulturfondbøkene forts.
12.00 – 12.45: Lunsj
12.45 – 13.45: Presentasjon av kulturfondbøkene forts.
13.45 – 14.00: Pause
14.00 – 15.00: Presentasjon av kulturfondbøkene forts.

Tid: 18. januar kl. 10.00-15.00
Sted: Tysværtunet
Målgruppe: Ansatte i bibliotek (folke- skole- og universitetsbibliotek)
Påmeldingsfrist: 20. desember
Pris: 850,- (inkl. lunsj)