Konstituerende møte for ungdommens fylkesting

Velkommen til det konstituerende møte i ungdommens fylkesting på Scandic Stavanger City lørdag 3. februar fra 9.30 til søndag 4. februar til ca. 16.00