KONFERANSE FOR KOMMUNALE ELDRERÅD 2018

Nå er tiden inne til å avholde Konferanse for kommunale eldreråd.

Tema for konferansen er "Folkehelsen i min kommune"

Program:

09:00 Registrering og litt å bite i.

10:00 Velkommen v/Sven Hove, eldrerådets leder

10:05:11-05 Utfordringene ved å bli eldre – eldrerådets rolle v/Wenche Frogn Sellæg

11:05-11:20 Pause

11:20-12:00 Ett godt Rogaland, hvordan jobber kommunene fylkeskommunen med folkehelsearbeidet? v/Elisabeth Wallace Haaland

12:00-12:45 Lunsj – Buffé

12:45-13:15 Erfaringer for hvordan Bokn kommune jobber mot deres kommunale eldreråd og kommunens satsing på folkehelse v/Anne Elisabeth, Bokn kommune

13:15-13:45 Erfaringer for hvordan Stavanger kommune jobber mot deres kommunale eldreråd og kommunens satsing på folkehelse v/Bente Gunnarshaug, Stavanger kommune

13:45-14:00 Pause

14:00-14:20 Hvordan fungerer det i Tante Emmas Hus med kompetanseheving innen IKT, v/leder Brit Bjørkli

14:20-14:50 Lyttevenn v/Ann Kristin Bruns, leder frivillighetssentralen i Hinna bydel

14:50-15:00 Oppsummering og avslutning

Ønsker alle hjertelig velkomne.

Rådene kan sende så mange deltakere som de vil.

Konferanse gebyr: 650,-

Det vil bli ettersendt faktura til kommunen.

Påmelding innen 29 oktober 2018

Påmeldingen er utløpt - ta kontakt til sekretær for eldrerådet om det er spørsmål.
Vis innsendte svar »

Har du spørsmål så ta kontakt med Unni.priscilla.salte@rogfk.no