Klimakonferansen 2018

Mann sykler over Tjensvollkrysset.

Hjarteleg velkomen til vinterens møteplass for deg som jobbar med - og bryr deg om – klima i Rogaland!

Målet med dagen er å inspirere kvarandre til å jobbe enda betre med både utsleppsreduksjonar og tilpassinga til eit stadig våtare og villare ver.

  • Korleis kan kommunar og staten rigge innkjøpssystema våre til å gjere meir klimavennlege val framover?
  • Kva for nokre interessante klimaprosjekt skjer allereie rundt i fylket vårt no, og korleis kan KLIMASATS-midlane frå regjeringa bidra til å skape enda fleire spanande prosjekt i 2018?
  • Korleis kan vi planlegge for meir integrerte løysingar på klimautfordringane som speler på lag med naturverdiane og utviklinga av meir attraktive byar og tettstader.

Har du andre særeigne utfordringar som det er ønskjeleg at me tar opp på konferansen? Ta gjerne kontakt på e-post til fmroeco@fylkesmannen.no.

Påmelding 

 For påmelding trykk på denne linken frå Fylkesmannen.

Deltakaravgifta er kr 850,- som vert fakturert verksemda di i etterkant. Hugs å fylle inn rett fakturaadresse i påmeldingsskjemaet. 

Last ned programmet her

Håper me sjåast!

Kontaktperson