Erfaringsdeling om kartlegging av skolevei, 30.okt 2018

Fra seminaret

Erfaringsdeling om kartlegging av skolevei, og utlysning av midler.

Velkommen til samling med tema Erfaringsdeling om kartlegging av skolevei, og utlysning av midler.
Trygg Trafikk oppfordrer kommunene til å gjennomføre systematiske kartlegginger av risiko på skolevei, for eksempel med bruk av Barnetråkk.

PROGRAM

09.30   - 09.45:  Velkommen av Rogaland fylkeskommune, Elisabeth W Haaland og Trygg Trafikk Rogaland ved  Francis C. G. Hess og Ingrid Lea Mæland som møteledere.

Gjennomgang av Utlysning av midler for 2019. 

09.45 - 11.30: Erfaringsdeling fra kommuner m/tilbakemelding og spørsmål fra deltakerne

 1. Tysvær -  Ann-Kristin Berge Dahle 
 2. Karmøy - Siri Merete Alfheim – barnetråkk og Jan-Erik  Søvig prosjektet trafikksikker skolevei/hjertesone
 3. Sauda  - Aslaug Tangeraas
 4. Rennesøy - Åslaug Nyhamn
  4_ Rennesøy.pdf (4,07 MB)
 5. Vindafjord - Marit Ilstad
 6. Klepp -  Hilde Kristin Honnemyr /Ragnhild Aanestad
 7. Strand - Fay Veronika Kristensen
 8. Time - Anita Helstrup 
 9. Eigersund – Hans Olav Østerbrød og  Espen Hyggen( ikke midler fra FTU)

Kunne ikke møte

10. Haugesund - Lorna Dyrkolbotn 

11. Hjelmeland - Annbjørg B. Egeland

12. Sokndal - Johannes Sirevåg

13. Sandnes- Trond Kjærstad
14. Hå - Lene Mikalsen( ikke midler fra FTU)

 

15. Sola kommune

Invitasjonen til samlingen: