KIK-seminar

Velkommen til Rogaland fylkeskommunes KIK-seminar hausten 2019. Haustens tema er forvaltning av kulturminne. Seminaret skal vere på Jernaldergården, Madlamarkveien 152, frå klokka 9-15.

Dette er ein samling for kommunale sakshandsamarar innanfor kultur, plan og byggesak, med fokus på forvaltning av kulturminne og kulturmiljø.

Det blir interessante innlegg frå ulike forvaltningsnivå, og det er lagt opp til ein sesjon der alle kommunane kan vere med å diskutere moglegheiter og utfordringar. Info om tema for kaffibordsamtalen blir sendt ut til deltakarar før samlinga.

Program (det kan bli endringar)

Tid Tema Person
0900-0910 Velkommen, dagen i dag Rogaland fylkeskommune
0910-0930 Karmøy kommune, kulturminneplan, kulturminnedagar og SEFRAK. Rune Johnsen, Karmøy kommune
0930-0945 Sola kommune, kommunalt kulturminnevern Morten E Hanssen, Sola kommune
0945-1000 «Fra lukket dør til åpent landskap». Arbeid med kulturminneplaner i Hå Eva Wathne og Martin Wortz, Hå kommune
1000-1015 Pause  
1015-1030 Suldal kommune, Villrein og kulturarv Turi Ottersland Tjøstheim, Suldal kommune
1030-1100 Riksantikvarens strategi/arbeid med kulturarv i kommunane Sissel Carlstrøm, Riksantikvaren
1100-1145 Omvising Jernaldergården Arkeologisk museum
1145-1230 Lunsj  
1230-1355 Kaffibordsamtale Om kulturminnearbeidet i kommunane
1355-1410 Kaffi  
     
1410-1440 Oppfølging av NB-områder og KULA-landskap i kommune og fylke Kristine Johansen, Riksantikvaren
1440-1500 Regionreform, regional kulturminneplan og fylkets arbeid. Rogaland fylkeskommune
Påmeldingsfristen er gått ut eller seminaret er fullt.