KIK-seminar våren 2018

Velkommen til vårens KIK-seminar («Kulturminne i kommunen») for ansatte i kommunene. Tema: "Kulturhistorien i landskapet"

Program for dagen:

09:00-10:00    Rundtur i havnelandskapet med veteranbåten «Hundvaag 1»

10:15- 11:00   Oscar Pushmann, landskapsgeograf v. NIBIO – Norsk kulturarv i endring

11:00-11:30    Bjørn Christian Grassdal, SVV, Region Vest / Vegmuseet – Veger og vegfar i landskapet

11:30-11:40    Beinstrekk med kaffe

11:40-12:10    Endre Elvestad – Et naust er ikke bare et naust - noen refleksjoner over kystlandskapets fenomenologi

12:10-12:30    Ketil Thu, Engøyholmen kystkultursenter – Havnelandskapet

12:30-12:40    Spørsmål

12:40-13:30    Lunsj

13:30-14:00    Riksantikvaren – Riksantikvarens arbeid med landskap

14:00-14:30    Ole Vegard Skauge, Hordaland fylkeskommune – Arbeidet med KULA prosjektet i Hordaland

14:30-14:45    Beinstrekk med kaffe

14:45-15:15    Bjørn Steinar Skarbø, Storfjordens venner – Arbeid i kulturlandskapet på Sunnmøre

15:15-15:30    Spørsmål og avslutning

15:30- 15:40   Felles transport med båt tilbake til Børevigå ved Oljemuseet i Stavanger

Påmeldingsfrist: Onsdag 6 juni 2018 – Det er bindende påmelding, pga. båttransport

Lunsj: Det vil bli servert enkel lunsj

Maks antall deltakere: 55 personer

Kontaktperson: Guro Skjelstad (guro.skjelstad@rogfk.no  Tel: 51 51 66 81/474 13 531 / Spørsmål i forbindelse med båttransport etc.: Ketil Thu, Engøyholmen kystkultursenter (915 56 623).

Vi gjør oppmerksom på at det er felles transport med båt til Natvigs Minde. Oppmøte på Børevigå ved Oljemuseet i Stavanger senest kl. 0900. Transport tilbake til Børevigå etter seminarets slutt.

På grunn av begrensede plasser ønskes det beskjed dersom en blir forhindret fra å delta på seminaret. 

Seminaret er gratis.

Påmeldingsfristen er nå utløpt
Vis innsendte svar »