Automatisk freda kulturminner i et kommunalt perspektiv

Hva har vi å ta vare på i Rogaland, i sjø og på land? Hvordan kan de automatisk freda kulturminnene løftes fram, bevares og brukes gjennom kulturminneplaner og annet planarbeid? Hvordan kan og bør de skjøttes og hvordan sikrer vi dette? Velkommen til seminar.

Tid: Tirsdag 20. juni 2017 fra kl. 09.00-15.15
Sted: Veteranbåten «Sandnes», ved Strandkaien i Vågen, Stavanger sentrum.
Påmelding: Bruke skjemaet under for å melde deg på. Frist for påmelding er 9. juni.

Program

 Last ned programmet

 Last ned presentasjonene fra samlingen

Påmelding

Påmeldingsfristen er gått ut.
Vis innsendte svar »