Jakta på det grøne gullet

Grønne marker foran Sola flyplass

Hald av dagen 19. mars, då er det Landbrukspolitisk konferanse. Dette er konferansen for alle som er interesserte i landbruk og landbrukspolitikk og er den store politiske møteplassen for utvikling av landbruket i Rogaland.

Både folkevalde, tilsette i forvaltninga, bønder og representantar for bondeorganisasjonar eller næringar knytt til landbruket. Her får du gode innlegg om landbruket og landbrukspolitikk, og vi legg opp til diskusjonar og debattar. 
 
Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Rogaland bondelag, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, LO og NHO.

NB: Program, pris og lenke for påmelding kjem seinare.

Les mer om arrangementet på  facebook.