Innspillsmøte om ny kulturmelding

hender på miksepult

 
Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år? Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes, og ikke minst, hva er særlige utfordringer i vår region? Disse og flere spørsmål kan du være med å diskutere når Rogaland fylkeskommune inviterer til innspillsmøte om ny nasjonal kulturmelding.  

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Som en del av forberedelsene til dette arbeidet inviteres kulturlivet i hvert fylke til et innspillsmøte. Rogaland fylkeskommune arrangerer møtet på vegne av Kulturdepartementet, som leder arbeidet med ny kulturmelding.  

 Les mer om arbeidet med kulturmeldingen

Tid: Torsdag 7. desember fra kl. 10.00 - 14.00
Sted: Stavanger konserthus,  Sandvigå 1, Stavanger
Påmelding: Bruk skjemaet under for å melde deg på. Fristen er fredag 1. desember.

Program

10:00 – 10:15  Velkommen, Rune Thele fylkeskultursjef, Rogaland fylkeskommune

10:15 – 10:45  Ny kulturmelding, Øystein Vidar Strand, avdelingsdirektør, Kulturdepartementet

10:45 – 11:45  Innlegg fra ulike aktører i Rogalands kulturliv

 • Arne Nøst – Rogaland Teater
 • Liv Tjemsland – Rogaland musikkråd
 • Randi Lofthus– Haugesund kommune
 • Hege Tapio – i/o lab
 • Lars Leegaard Marøy - Mediefondet Zefyr

11:45 – 12:15  Pause med lett servering

12:15 – 13:45  Innspill etter liste

13:45 – 14:00  Oppsummering

Kulturdepartementet har satt opp en liste med spørsmål som de ønsker svar på, og vi ber deg om å tenke gjennom og gi innspill til:

Fremtidens nasjonale kulturpolitikk

 • Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år?
 • Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?
 • Hva er særlige utfordringer i din/vår region?
 • Hvordan bør samfunnet imøtekomme disse utfordringene?
 • Hvilke muligheter og særlige fortrinn har din/vår region?
 • Hva skal til for å opprettholde/videreutvikle et sterkt lokalt kulturliv i din/vår region?

Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat på kulturområdet skal drøftes:

 • Hva bør være statens rolle og ansvar?
 • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til fylkeskommunene?
 • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til kommunene?

I tillegg til dette møtet, er det mulig å sende skriftlige innspill direkte til Kulturdepartementet.  Se mer informasjon om hvordan dette gjøres. 

Påmeldingsfristen er dessverre gått ut.
Vis innsendte svar »
Kontaktperson