BYLIVKONFERANSEN 2017

Nærbø sentrum (Illustrasjon: Dark arkitekter AS)

I samarbeid med BYLIVsenteret (Norske arkitekters landsforbund) ønsker Rogaland fylkeskommune velkommen til tverrfaglig plankonferanse på Scandic Maritime hotell, i Haugesund 18. oktober. Vi følger opp fjorårets fokus på menneskevennlig planlegging, nærmiljø og lokalsamfunn - Hvordan kan kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen bidra til å skape framtidsrettede og inkluderende steder?

Konferanseprogram onsdag 18.oktober 09.00-16.00

Pause med lett servering fra 16.00

Politisk debatt 16.30 – 18.00

«Regionale planer – en hemsko eller styrke for lokal samfunnsutvikling?»

Debatten ledes av Alexandria Algaard. I panelet stiller lokale ordførere og representanter fra næringsliv og fagmiljø.

Nettverksbygging med felles treretters middag 19.00 – 21.30

Praktiske opplysninger 
Konferanseavgift: kr. 650,- (Inkluderer konferansedag 18. oktober med lunsj, fruktpauser/kaffe)
Felles middag onsdag kveld: kr. 350,-

Eventuell overnatting må bestilles og bekostes av den enkelte direkte med hotellet.

Bindende påmelding innen mandag 2.oktober.

Ved uteblivelse eller manglende avmelding vil kommunen/organisasjonen bli fakturert for konferanseavgift.

Nettverkssamlinger torsdag 19.oktober

Dagen etter konferansen arrangeres det ulike nettverkssamlinger for ansatte i kommuner og andre, også i Haugesund. Det sendes ut egne invitasjoner og kreves egen påmelding for disse arrangementene.

Partnerskap for folkehelse – Påmelding

Nettverksamling om stedsutvikling (i regi av BYLIVsenteret)– Påmelding

Biblioteksjefssamling- Påmelding

Konferansen gjennomføres som et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og BYLIVsenteret. Konferansen støttes også med midler fra Helsedirektoratet.

Bylivkonferansen - Inkluderende steder 18.10.17
Vis innsendte svar »
Kontaktperson