Arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030 - konferanse

Høyringskonferanse ATP Ryfylke

Regionalplan Arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030 skal legga til rette for vekst og utvikling i regionen, styrka byane, tettstadene og grendesentera, og gi rammer for utvikling av vegnett og miljøvennleg transport. Velkomen til høyringskonferanse. 

Planen er utarbeidd i samarbeid mellom kommunane, fylkeskommunen, statlege etatar og regionalt næringsliv.

Formålet med konferansen er å presentera planforslaget og gi aktørane eit godt grunnlag for sine tilbakemeldingar.

Konferansen er open for alle interesserte. Politikarar, rådmenn og planleggarar i kommunane, regionale og statlege etatar samt næringsliv og aktuelle organisasjonar blir invitert særskilt.

Mat, kaffi og registrering frå kl. 16.00

Påmelding

Påmeldingsfristen har nå gått ut, det er ikke lenger mulig å melde seg på.
Vis innsendte svar »

Konferansen er gratis.

 

Program

16.00  Registrering, mat og kaffe

17.00  Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke

Møteleder: Gareth Doolan, regionalplanavdelingen

Velkommen ved fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal

Presentasjon av regionalplanen ved Paal Kloster, rådgiver og Gottfried Heinzerling, samferdselssjef

Spørsmål

19.00 Sluttstrek

Kontaktperson