Regionalplan Jæren - Høringskonferanse

Dato for høringskonferansen 2019 er klar, sett av 7 februar!

12 juni ble planprogrammet for Regionalplan Jæren vedtatt i fylkestinget, og vi er i full gang med å utarbeide selve plandokumentet.

I den forbindelse har vi allerede planlagt, og satt dato for høringskonferansen slik at du kan holde den av allerede nå:

06072018 hele planområdet

Tid: Torsdag 7 februar 2019 09.00 – 16.00 
Sted: Et sted i planområdet 
Program: 
Detaljert program vil bli publisert når dette er klart.

Vi legger opp til en grundig gjennomgang av
Scenarioprosjektet  PERSPEKTIV 2050 som hadde oppstart nå i juni og pågår utover høsten,
der vi sammen med et knippe ulike aktører vil forsøke å finne fram til sannsynlige fremtids-scenarier.

Anerkjente innledere fra ulike miljø blir forespurt, og det legges opp til at
deltakerne gis mulighet til å komme med innspill og drøfte de ulike temaene i utkast til plan. 

Meld deg på her, 

Høringskonferanse for Regionalplan Jæren
Kontaktperson