Høringskonferanse - klimatilpasning

Planprogrammet til Regionalplan for klimatilpasning er nå vedtatt lagt ut på høring. Høringsfrist er 22. mars.

Vi arrangerer høringskonferanse 21. februar, der vi inviterer alle interesserte til å bidra i dialogen om hva den regionale planen for klimatilpasning bør inkludere, og hvordan vi skal gjennomføre planprosessen videre.

Tid: 21. februar, kl. 09.00 - 15.30

Sted: Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, Stavanger

Det er åpent for påmelding her frem til 19. februar. Etter det, ta kontakt direkte på epost - vi har fortsatt ledige plasser. 

Målgruppe: Kommuner (administrativt og politisk), statlige etater, næringer, bedrifter, konsulenter, forskning, interesseorganisasjoner og andre interesserte i klimatilpasning.

Program:

På slutten av dagen har vi satt av tid for dialog. Her er det mulighet for at deltakerne kan komme med korte innlegg (maks 5 minutter) og alle typer spørsmål. Hvis du ønsker å gi et kort forberedt innlegg - meld interesse for dette innen 14. februar. Send til epost: elin.valand@rogfk.no.  

Rogaland fylkeskommune har satt i gang arbeidet med å utarbeide Regionalplan for klimatilpasning. Planen skal være en overordnet og strategisk plan, med et forebyggende perspektiv. Planarbeidet har som formål å løfte klimatilpasning høyt på dagsordenen og bidra til at vi bygger kunnskap på tvers. Det vil gi grunnlag for en bærekraftig bruk av arealene for fremtiden, gjennom helhetlig og forebyggende planlegging.  

Les mer om arbeidet med den regionale planen på  Plan Rogaland. 

Meld deg på her:

påmeldingsfristen er gått ut
Kontaktperson