Levande og attraktive bygder rundt Setesdalsheiane

Heiplansamlinga 2019

Velkomne til Heiplansamlinga 2019. Hovudtema er livskraftige bygder no og i framtida.

Heiplansamlinga er den årlege politiske, faglege og sosiale møteplassen for alle som er opptatt av å bruk, vern og verdiskaping i og rundt heiane.

Heiplansamlinga er ei oppfølging av regionalplan for bruk og vern av Setesdalsheiane, Heiplanen. Intensjonen med regionalplanen er å ta vare på Setesdalsheiane som eit levande villreinfjell med levande og attraktive bygder og lokalsamfunn rundt heia.

Dato: 5. og 6 .juni 2019
Stad: Energihotellet, Nesflaten, Suldal kommune

Påmelding her

https://austagderfk.pameldingssystem.no/heiplansamling-2019-5-og-6-juni#/form

Sjå meir fleire detaljer i  programmet. Her finn du også praktisk informasjon.