Fylkestinget - møte

Første møte nytt fylkesting, konstituerende møte.