Foreldre/foresatt-møte om russetiden

Foreldremøte om russetiden

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører og fylkesvaraordfører inviterer til foreldremøte om russetiden. 

Tema: Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle?

PROGRAM 

  •  Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal 
  •  Fylkesdirektør opplæring Joar Loland 
  •  Om russefeiring v/representant fra politiet, Håvard Driveklepp Høyland 
  • Russ, rus og helse v/helsesjukepleier i Sandnes kommune og Vågen videregående skole, Hilde Egenæs 
  • Våre erfaringer, hva kan foreldre gjøre v/Uteseksjonen 
  •  Appell v/russepresidenten i hovedrussestyret for Stavanger, Anas Hassan 
  •  Oppsummering, fylkesvaraordfører Marianne Chesak