Seminar om fiske- og vassdragsforvaltning

Fiske- og vassdragsforvaltning

Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune invitere kommuner, sektormyndigheter, vannregionutvalg, interesseorganisasjoner og grunneier, samt andre interesserte til:

Program:

Deltakeravgift på kr. 300,- (påmelding er bindende).

Påmeldingsfrist er mandag 3. september 2018.

Fristen for påmelding er dessverre utløpet
Vis innsendte svar »
Kontaktperson