Fagsamling yrkes- og utdanningsrådgivere Sør-Rogaland

Hold av torsdag 26. april, da det blir heldags fagsamling for alle som jobber med utdanningsvalg og karriereveiledning i ungdomskolen eller videregående skole.

Program oppdatert per 6. april: 

  • 0830 - 0900: Kaffe/te utenfor C308
  • 0900 - 0915: Velkommen
  • 0915 - 1115: Om utdanning.no v/seniorrådgiver og nettredaktør Bjørn Tore Lysnes: Nytt og nyttig – oppdateringer og endringer i tjenestene på utdanning.no. 
  • 1115 - 1145: Lunsj i kantine v/gymsal
  • 1145 - 1345:
   • U-say og lærende tankesett v/Elin Svensen; Seniorrådgiver Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering RFK
   • Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning v/ Line Engh  og Gry Bakke; Kompetanse Norge
  • 1345 - 1400: Pause, kaffe og te
  • 1400 - 1500:
   • Info om igangsetting av prosjekt Rådgiverløft i Rogaland (RiR) basert på utviklingsarbeid på egen skole, rådgivning som hele skolens ansvar, arbeidsseminar, målsettinger og evaluering v/YOU-rådgiver Elin Iren Arntsen, Riska ungdomsskole
   • Informasjon fra Karrieresenteret

  Samlingen er gratis.

  Programmet oppdateres  

Arrangør:

Rogaland fylkeskommune v/Karrieresenter i Rogaland  

Påmelding:

Kontaktperson