070319 Samling for YOU ungdomsskole og vgs NORD

Vårens fagsamling for YOU-rådgivere i ungdomsskoler og videregående i nord-fylket blir torsdag 7. mars 

Ytre rammer for samlingen er kl 0900 - 1500 inkl lunsj.

Foreløpige tema:

  • Info om kvalifiseringssenteret v/Åse Bratthammer
  • «Lærende tankesett og hvordan bruke det i rådgiverrollen» v/May Linn Auestad doktorgradstipendiat v/UiS
  • Ståle Dahl fra privatist om fremmedspråkeksamen og andre privatisteksamener
  • Nytt fra utdanning.no
  • Hvor langt har kompetanse Norge kommet med  Kvalitetsrammeverket? Innspill
  • Nye  læreplaner på yrkesfag - hva skjer når? v/Solveig

Samlingen er gratis

070319 Fagsamling for YOU-rådg uskoler/vgs NORD
Kontaktperson