Fagdag kantineansatte og rektorer

Fagdag kantineansatte og rektorer

Det ble avholdt fagdag for kantinenettverket i skolekantinene i de videregående skolene, samt for sentraladministrasjonen. Totalt var det 42 deltaker, med 18 skolekantiner tilstedte

Sted for samling: Randaberg VGS

Program og innlegg fra dagen finner du her:

09.15 - 09.30 Registrering- med frukt og kaffe

09.30 - 09.40 Velkommen til Randaberg videregående skole v /rektor Marit Steinsland

09.40 - 10.00 Omvisning i vertskantinen v/ kantineleder Astrid Kyrvestad. Informasjon om forandringer gjort den siste tiden i kantinen ved Randaberg vgs. v/ kantineleder Astrid

10.00 - 10.30 Fra matsvinn til måltid ved daglig leder, Tor Jan Bredenbekk

10.30 - 11.00 Kort presentasjon av politisk sak om gratis skolefrokost v/ Ståle A. Wold

Gruppearbeid for evalueringstips.

11.00 - 11.45 Lunsj

11.45 - 14.45 Kurs i hygiene og Internkontroll- Mat systemer v/Gro Haugvaldstad Kleiberg fra Nofima AS.

14.45 -15.00 Avslutning v/ møteleder

Ny organiseringsform med et mer selvdrevent nettverk?.

Ønsker en fortsatt å ha kompetansebistand til vertskantine for

2020? Innsamling av evalueringsskjema.

Neste samling er 12. februar 2020

 

Resized_20190213_102410
Kontaktperson