Et tilgjengelig univers - universell utforming

Et tilgjengelig univers

Regional konferanse om universell utforming. Innlegg fra aktører som er ledende på tilgjengelighet, orientering om fylkeskommunalt og statlig arbeid med tilgjengelighet og diskusjon.

When you reach for the stars you may not quite get one, but you won't come up with a handful of mud either.

Sted: Radisson Atlantic hotell, Stavanger

Dato: Onsdag 30. januar 2019

Program: Revidert program for regional konferanse om universell utforming 30012019.docx (17,65 kB)

Påmeldingsfrist:  Tirsdag 29. januar 2019 kl. 12:00

Hovedmålgruppen for arrangementet er offentlige og private planleggere, politikere, beslutningstakere og andre med interesse for inkluderende bygnings- og byutvikling. Vi oppfordrer alle kommuner til å delta med ordfører og egne politikere.

Konferansen er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og er med dette gratis.

Presentasjoner:

 

Beklager frist for påmelding er utløpet
Kontaktperson