Fagsamling om stedsutvikling

Estetikk i sentrum

Rogaland fylkeskommune inviterer i samarbeid med Randaberg kommune til faglig fredag om estetikk og kvalitet i sentrumsutviklingen. Arrangementet inngår i prosjektet "Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland". 

Første halvdel av arrangementet sendes direkte og tas opp, slik at alle interesserte får tilgang til innholdet direkte eller etterpå. 

Arrangementet er over - presentasjonene kan sees i opptak her: videoopptak 

OBS! Du kan bytte mellom å se video av foredragsholder og deres presentasjon.
Klikk på "video"-ikonet til høyre i skjermbildet og bytt mellom visningene ved å trykke på "talerstol" eller "projektor"

PDF av presentasjonene kan lastes ned under

Tema
Denne gangen retter vi søkelyset mot estetikk og kvalitet som kan bidra og heve attraktiviteten til sentrumsområdene. Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen. Dette stiller store krav til kommunen og utbyggere om å sikre de fysiske kvalitetene ved bymiljøet. Men hvordan sikrer kommunenes plan- og byggesaksorganer at det bygges med høy estetisk kvalitet og med mennesket i sentrum? Hva er utfordringene og mulighetene. Hvordan organiserer ulike kommuner arbeidet? 

Begrenset antall plasser.

Målgruppe
Målgruppe for samlingen er ansatte i plan- og byggesaksavdelinger i kommunene, politikere og andre som arbeider med temaet. 

Andre interesserte bes ta kontakt med per.anda@rogfk.no før man melder seg på.

Program

0845   Kaffe, te og mingling

0900  Faglig påfyll (del 1)
Velkommen til «Den grønne landsbyen» i Randaberg
v/ Kristine Enger, ordfører, Randaberg kommune

Lovverk og planverk som styringsredskap for estetikk
v/ Eskild Narum Bakken, arkitekt og stipendiat NTNU

Organisering av plan og byggesaksarbeidet med tanke på kvalitet og estetikk i Randaberg sentrum 
v/ Tonje K. Doolan, plan- og miljøsjef, Randaberg kommune

Organisering av plan og byggesaksarbeidet med tanke på kvalitet og estetikk i Ålgård sentrum 
v/ Erling Gundersen, Gjesdal kommune

Kort pause med benstrekk

Gode uterom - gode steder
v/ Ubbo Busboom, Rogaland fylkeskommune

Lunsj

1200 Omvisning og workshop (del 2)

Omvisning i Randaberg sentrum
v/Per Øyvind Wisløff, fagleder byggesak, Randaberg kommune

Verksted estetikk og kvalitet i plan og byggesaksbehandlingen 
Påmeldte kommuner til verksted vil få tilsendt en "hjemmelekse" på onsdag 16.januar

1430 Programslutt

Pris
Arrangementet er gratis, men påmeldte som ikke møter opp eller som melder seg av etter avmeldingsfristen vil bli fakturert et gebyr på 200 kr.

Påmelding

Arrangementet er fullt eller påmeldingsfrist er utløpt
Kontaktperson