Erfaringsdeling innen frivillighetspolitikk

deltakerbilde

Kommuner i Rogaland har fått stimuleringsmidler til frivillighetsarbeid med mål om økt involvering av frivillige organisasjoner i kommunens frivillighetsarbeid. Kommuner delte erfaring om sitt arbeid innen frivillighetsarbeidet for å lære og stjele av hverandre for å engasjere til videre arbeid. 

Det er flere kommuner i Rogaland som jobber godt med frivillighetsarbeidet. I 2018 arrangerte vi en lik samling i Hå kommune.   http://www.rogfk.no/Arrangementer/Erfaringsdeling-om-frivillighet

Vi oppfordrer alle kommuner til å styrke sin frivillighetspolitikk og viser i den forbindelse til at det politisk og administrativt er besluttet at fylkeskommunen åpner for en ny utlysning av midler høsten 2019, som vil ha samme rapporteringsform i partnerskap for folkehelse, med en erfaringssamling i 2020.  Det kan også være nyttig å kjenne til  frivillig.no, en plattform som bidrar til å synliggjøre frivillige aktiviteter og tilbud i hele fylket. 

Program og  innlegg fra samlingen finner du her: 

10.00 - 10.10: Velkommen av Rogaland fylkeskommune, ved Elisabeth W Haaland, rådgiver folkehelse. Kort presentasjonsrunde

 

10.10 - 10.30: Tips og råd fra Frivillighet Norge ved Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgiver

 

Erfaringsdeling fra kommuner : 10 min skriftlig presentasjon. Tilbakemelding og spørsmål fra deltakerne- 10 min

10.30 - 10.50: Strand kommune- Heidi Rygh Bowitz, leder Frivilligsentralen

10.50 - 11.10: Hå kommune- Linn Økland, leder frivilligenheten

11.10 - 11.30: Randaberg kommune- Anne Grødem og Ingunn Moa

Lunsj  ca  60. minutter

12.30 - 12.50: Eigersund kommune- Nina Løvø, leder Frivilligsentralen

12.50 - 13.10: Stavanger kommune- Atle Melangen, rådgiver frivillighet

13.10 - 13.30: Haugesund kommune- Randi Lofthus

(Time kommune, Vindafjordkommune og Sokndal kommune har ikke kommet i gang- kommer sterkere tilbake neste år.)

13.30 - 13.45: Beinstrekk

13:45 - 15.00: Innspillverksted «Hva bør inngå i en fylkeskommunal frivillighetspolitikk».  Konkrete innspill til planstrategien.

Kontaktperson