Erfaringsdeling innen frivillighetspolitikk

tommel opp bilde fra Ung.no

Kommuner i Rogaland har fått stimuleringsmidler til frivillighetsarbeid med mål om økt involvering av frivillige organisasjoner i kommunens frivillighetsarbeid. Kommuner delte erfaring om sitt arbeid innen frivillighetsarbeidet for å lære og stjele av hverandre for å engasjere til videre arbeid. 

Det er flere kommuner i Rogaland som jobber godt med frivillighetsarbeidet. I 2018 arrangerte vi en lik samling i Hå kommune.   http://www.rogfk.no/Arrangementer/Erfaringsdeling-om-frivillighet

Vi oppfordrer alle kommuner til å styrke sin frivillighetspolitikk og viser i den forbindelse til at det politisk og administrativt er besluttet at fylkeskommunen åpner for en ny utlysning av midler høsten 2019, som vil ha samme rapporteringsform i partnerskap for folkehelse, med en erfaringssamling i 2020.  Det kan også være nyttig å kjenne til  frivillig.no, en plattform som bidrar til å synliggjøre frivillige aktiviteter og tilbud i hele fylket. 

Foreløpig program finner du her: 

Frist for påmelding er en uke før, 24 september. Påmeldingsskjema for erfaringssamlingen finner du her: 

Erfaringsdeling om frivillighetsarbeidet
Vis innsendte svar »
Kontaktperson