Digital kompetanse og informasjonssøking

Fylkesbiblioteket i samarbeid med fagforum for skolebibliotekarer i videregående skole inviterer deg til kurs i digital kompetanse og informasjonssøking.

Seminaret er beregnet for ansatte i biblioteksektoren, både folkebibliotek og skolebibliotek, og skolesektoren. 

Sted: Scandic Stavanger City 

Det finnes enorme mengder pålitelige og gode kilder på internett, men de kan være vanskelig å finne. I et Google-søk finner man bare det synlige nettet som er indeksert av Google, og man kan få mange useriøse treff og ikke finne de riktige kildene. Og hvor åpen er Open Access egentlig? Du må kjenne til hva som finnes, for å kunne vise til det. Dette vet de fleste bibliotekarer, men hvordan finner man alt det andre ordentlige og vitenskapelige? 

Program:  

10.00 – 10.05:  Anja B. Endresen, leder av Regional og kulturutvalget, ønsker velkommen

10.05 – 11.30: "Bibliotekaren som medpedagog" ved Sofia Malmberg, forfatter og bibliotekar ved  Adolf Fredriks Musikklasser - 

11.30 – 12.30:  Lunsj

12.30 – 13.00: "Open Access - fri online tilgang til forskningsresultater" ved Universitetsbiblioteket i Stavanger 

13.00 – 13.30: "Hvordan bruke Wikipedia for å styrke digitale kompetanse?" ved Harald Groven, mangeårig styremedlem i Wikimedia Norge. 

13.30 – 14.15: "Digital formidling" ved Herdis Moldøen fra Bergen Offentlige Bibliotek

14.15 – 14.45:  Beinstrekk

14.45 – 15.15: "NDLA - Nasjonal digital læringsarena" ved Jone Nikolai Nyborg 

15.15 – 15.45: "PressReader" ved Tore Wersland, seksjon for opplæring, Rogaland fylkeskommune 

15.45 – 16.00: "Digidel - Økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen" ved Ine Bertelsen, Rogaland fylkeskommune 

Presentasjonene:

Open Access

digidel.pptx (2,14 MB)

Hvordan bruke Wikipedia for å styrke digitale kompetanse?

Kontaktperson