Dialogmøte felles biblioteksystem

Dialogmøte felles biblioteksystem

Rogaland fylkeskommune har invitert kommunene i Rogaland til anskaffelse av nytt, felles biblioteksystem. Anskaffelsen vil gjelde folkebibliotek eller folke- og skolebibliotek i inntil 22 kommuner, og skolebibliotek i inntil 25 videregående skoler.I denne forbindelse vil det bli avholdt en dialogkonferanse hvor alle interesserte tilbydere og andre interessenter er velkomne.

Anskaffelsesprosessen vil i stor grad følge samme mønster som storbybibliotekene Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand gjorde da de gikk til anskaffelse av sitt nye biblioteksystem i 2017 / 2018, og deres kravspesifikasjon brukes som grunnlag for våre krav: Det nye biblioteksystemet skal være et fremtidsrettet system som kan benyttes av alle involverte parter, samt utvides til andre partnere over tid. Biblioteksystemet skal leveres som SaaS (Software as a Service) med integrasjoner mot de aktuelle nasjonale systemene. Det ønskes en høy grad av selvbetjening og gode muligheter for tilpasninger, integrasjoner og utvidelser. Systemet skal kunne integreres mot storbybibliotekenes metadatabrønn slik at vi får en friksjonsfri gjenbruk av metadata fra blant annet Stavanger bibliotek.

Det blir mulighet for korte én-til-én møter mellom leverandører og prosjektgruppa i etterkant av felles møte.

Det er ønskelig at interesserte parter forbereder et innlegg på 15-20 minutter hvor de presenterer sine tanker rundt fremtidens biblioteksystem.

Rogaland fylkesbibliotek vil presentere prosjektet og leverandører vil kunne stille spørsmål til prosjektet og anskaffelsesprosessen. Det oppfordres til at leverandørene sender inn spørsmål på forhånd slik at Kunden kan forberede svar.

Møtet vil gjennomføres på norsk.

Det vil bli skrevet et referat med alle spørsmål og svar, som legges ut på kunngjøringen etter at dagen er gjennomført. Spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart, vil også bli besvart i referatet.

Det oppfordres til at leverandørene begrenser antall deltakere til to -2- pr. leverandør. Vi ber om at leverandører som ønsker å delta, sender en påmelding om hvem og hvor mange som kommer innen 28. august 2018.

Leverandører som ikke har anledning til å møte, kan oversende spørsmål i forkant av denne dagen via e-post.

Oppmøtested, klokkeslett og agenda/timeplan vil ble informert om når vi har oversikt over antall deltakere.

Dialogkonferansen er ikke obligatorisk for deltagelse i den påfølgende konkurransen.

Påmelding m/antall sendes på e-post innen 19. oktober til Britt Ellingsdalen (britt.ellingsdalen@rogfk.no).

Foreløpig agenda

1. Velkommen, hensikt med møtet

2. Mandat og strategi for anskaffelsen

a. Presentasjon av gruppens mandat

b. Hvilke problemer skal anskaffelsen løse

c. Hvilke krav har gruppen sett for seg er viktige.

3. Selskapsvise presentasjoner v/ påmeldte aktører (maks 20 min pr aktør)

4. Oppsummering og veien videre

a. Oppsummering

b. Tidsplan

c. Konkurranseregler

Mer informasjon om prosjektet: http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Kultur-og-idrett/Rogaland-fylkesbibliotek/Aktuelt-Litteratur-og-bibliotek/Felles-biblioteksystem-i-Rogaland

Kontaktperson