Kommuner og EU-programmer

Hvilken nytte kan kommuner ha av å delta i EU-programmer?

 

Gratis deltakelse.

Program for dagen 

Påmelding under:

Kontaktperson