Barnetråkk- kartlegging av skoleveien

bilde av gutt som går

Kommuner som har fått stimuleringsmidler fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland til kartlegging av skolevei, deler erfaringer om arbeidsprosessen. Alle kommuner er invitert til å delta for å lære av hverandre. 

Program finner du her: 

Haugesund, Hjelmeland, Karmøy, Klepp, Tysvær og Vindafjord og Sandnes kommune(2018) presentere sitt arbeid. 

Påmeldingskjema

Erfaringsdeling om kartlegging av skoleveien
Vis innsendte svar »

Det er nye muligheter for kommuner som ønsker å fortsette eller prøve ut å kartlegge skoleveien i sin kommune.

Søknadsfrist er 2. desember, etter erfaringssamlingen. 

Generell informasjon om barnetråkk- hentet fra nettsiden tiltak.no.