Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

Velkommen til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018!

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen kommer, sammen med flere fylkesordførere, sentrale personer i forskningsmiljø og samarbeidspartnere til de regionale forskingsfondene. Kommer du?

Nå kan du melde deg på konferansen den 11–12.09. Vi ser spesielt på samspillet mellom regional og nasjonal forskningspolitikk i lys av regionreformen. Vi får innsikt i regionale forsknings- og innovasjonssystem og blir kjent med nye forskningsresultat.

For detaljert program og påmelding, klikk her.