23 offentlige ting - Egersund

23 offentlige ting

I dette kurset blir du kjent med et utvalg av de viktigste offentlige digitale tjenestene. Målgruppe for kurset er ansatte i kommunale bibliotek og servicetorg/kundesenter. Målet er å bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene. 

Jorunn Hegdal

Det vil bli to samlinger i Egersund, mandag 5. mars og mandag 9.april. Samlingene ledes av Jorunn Hegdal. Jorunn har mer enn 20 års erfaring i veiledning av publikum som biblioteksjef i Sokndal. Hun gjennomførte kurset kurset 23 offentlige ting i regi av Rogaland Fylkesbibliotek høsten 2017. 

Kursinnhold
Kurset har 23 ulike tema hvor hver ting presenterer en offentlig tjeneste som Altinn, Skatteetaten, digital postkasse, NAV, Helsenorge osv., bortsett fra ting 9 og 10 som handler om digitale ferdigheter og veiledningspedagogikk.  Vi anbefaler at du gjennomfører alle tingene i den gitte rekkefølgen, men det er også mulig å gjennomføre et utvalg tema eller enkelttema ut fra ditt behov og kompetanse.

På enkelte av emnene vil det komme eksterne forelesere. 

Før kurset starter ber vi om at du lager deg en bruker og logger deg inn på  https://bokskapet.hioa.no/courses. Du må gjerne orientere deg i kurset og gå gjennom noen av tingene på forhånd, men det er ikke påkrevd. 

Praktisk
Kurset er gratis
Ta med eget nettbrett eller bærbar pc
Lunsj inkludert
Maks antall: 25 

Påmeldingsfrist: fredag 2. mars

Kurset 23 offentlige ting er utarbeidet av fylkesbibliotekene i Buskerud, Akershus og Vestfold. Kurset inngår i det nasjonale programmet for økt digital deltakelse, Digidel 2017, og er utviklet med støtte fra Nasjonalbiblioteket. 

Kontaktperson