Søknadsfrist til videregående opplæring

foto: Elisabeth Tønnessen

Søknadsfrist for fellesinntaket (Vg1, Vg2, Vg3 og opplæring i bedrift) til videregående opplæring skoleåret 2018/2019 er 1. mars kl. 23.59.

For informasjon om søking til videregående opplæring i Rogaland skoleåret 2018/2019 vises det til nettstedet  www.31skoler.no og  www.vilbli.no, velg Rogaland.

Alle må søke elektronisk på  www.vigo.no. Du må benytte PIN-koder fra MinID eller BankId ved søking til videregående opplæring. Søkere som ikke har PIN-koder må selv kontakte MinID for å få tilsendt disse. Dette må gjøres i god tid før søknadsfristens utløp.  For spørsmål knyttet til MinID kontakt brukerstøtten på tlf.nr 800 30 300 eller e-post minid@difi.no

Det er ikke mulig å søke etter at fristen er gått ut.

Spørsmål om søking kan rettes til de  fylkeskommunale videregående skolene, eller sendes som e-post til inntak@rogfk.no. Oppdatert informasjon om skolenes tilbud finnes på skolenes hjemmesider og www.31skoler.no. 

Inntakskontoret i fylkeskommunen kan kontaktes på telefon 51 51 69 00 mellom kl. 10.00-14.00.
For spørsmål om læreplass og lærekandidat,
kontakt seksjon for seksjon for fag- og yrkesopplæring på telefon 51 51 67 50.

Del denne artikkelen på: