Søking til videregående opplæring

Søking til videregående opplæring

 Vigo åpnes for søking 9. januar. 1. februar er søknadsfrist for søkere med fortrinn/individuell behandling og for minoritetsspråklige søkere. Søknadsfrist for ordinære søkere er 1. mars. 

Del denne artikkelen på: