SUS er årets lærebedrift 2018

Stavanger universitetssjukehus, vinner av årets lærebedrift 2018

Stavanger universitetssjukehus, vinner av årets lærebedrift 2018.

De største gratulasjoner til Stavanger universitetssjukehus (SUS) med prisen Årets lærebedrift 2018. Medarbeidere som brenner for opplæring, for å sikre og videreføre kunnskap og for å utdanne dyktige fagfolk kjennetegner prisvinneren.

 

Administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne, mottok prisen under årets fag- og svennebrevutdeling i Stavanger. 

— Det er med stolthet jeg mottar prisen på vegne av hele organisasjonen og alle de dyktige medarbeiderne ved SUS. Dette er et bevis på at vi gjør mye riktig i opplæringen av lærlingene våre og at systematisk arbeid over tid gir gode resultater, sier Inger Cathrine Bryne.

_XH10182

 

Størst i Rogaland

SUS er en foregangsbedrift når det gjelder fagopplæring og er med sine 82 lærlinger den største lærebedriften i Rogaland. De legger store ressurser i opplæringsordningen sin, blant annet med solid instruktøropplæring og inspirasjonsdager som gir lærlingene engasjerte, dyktige og ikke minst motiverte instruktører. 

Lærlingekontoret ved SUS sørger for god oppfølging gjennom hele læretiden. Mer enn 100 instruktører og veiledere følger opp lærlingene, både dag og natt.

— Ressurspersoner får frigitt tid til å delta i nasjonalt utviklingsarbeid, blant annet ved å lage læreplaner i nye lærefag. Toppledelsen er tett på og opptatt av kvalitet - og at vi kan bli stadig bedre, sier faglig leder ved lærlingekontoret ved SUS, Margrete Eintveit.

Lærlinger i fem fagområder

SUS utmerker seg spesielt med flerfaglighet og tilbyr læreplasser i fag som også ligger utenfor kjerneoppgavene til sykehuset, tilsammen fem fagområder. Hvert år rekrutterer de mange nye lærlinger og lærekandidater. Det legges også til rette for at ufaglærte skal få dokumentert sin kompetanse gjennom praksiskandidatordningen.

Lærlingene får også mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser. Her har de oppnådd gode resultater, og har lærlinger som er både norgesmestre og europamestre. Opplæringsmodellen til SUS er nasjonalt kjent og høyt respektert blant andre helseforetak i landet.

— Vi får ofte henvendelser fra andre sykehus og helseinstitusjoner som ønsker å høre om opplegget vårt, avslutter Eintveit.

 

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 14.02.01

 

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 14.02.21

 

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 14.02.38

 

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 14.03.22

  

Alle bilder og film: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune

 

Del denne artikkelen på: