• Forside
  • Aktuelt
  • Regionalplan Jæren - Høringskonferansen er gjennomført

Regionalplan Jæren - Høringskonferanse gjennomført

Regionalplan Jæren - Høringskonferansen er gjennomført

Da er høringskonferansen vel overstått, og planforslaget offisielt lagt ut på høring. 7 februar var den dagen da mer enn 130 mennesker var så opptatt og nysgjerrig på regional planlegging at de brukte en hel dag på høringskonferanse om Regionalplan Jæren. 

Fantastiske innlegg, fra faglige sterke og tydelige innledere gjorde dagen til en fest, innleggene og presentasjoner finner du i margen til høyre. 

Høringskonferansen gikk av stabelen på Atlantic hotell, med over 130 deltakere. Av disse var 25 folkevalgte fra 12 kommuner og fylkeskommunen, 13 private virksomheter var representert. Dette i tillegg til en hel flokk med fagfolk fra kommuner og stat, sammen med mange fra frivillig sektor - et oppmøte å være stolte av med andre ord. 

Tilbakemeldinger så langt har vært overveiende positive, og vi håper at konferansen inspirerer deltakerne til å komme med gode høringsinnspill slik at regionalplanen kan bli enda bedre. 

Vi gleder oss til en høringsperiode der vi får besøke kommunene og snakke med lokale folkevalgte og andre interesserte om forslaget til regionalplan Jæren

Del denne artikkelen på:
Regionalplan Jæren 2050

En bærekraftig og endringsdyktig region

Fylkestinget vedtok Regionalplan for Jæren 2050 (del 1) i sitt møte 13 juni, 2019

Planen er et resultat en lang og bred prosess med mange deltakere, og vi takker  statlige myndigheter, kommuner, private aktører, lag og foreninger, og privatpersoner for gode og viktige innspill gjennom hele prosessen. 

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson