Vanskeligere å komme inn på idrettsfag

Gutter spiller fotball

Foto: Elisabeth Tønnessen

Inntaket til videregående skoler i Rogaland er nå klart. Det er vanskeligere å komme inn på Vg1 idrettsfag sammenlignet med fjoråret. For å være sikret plass etter første inntak, må elevene ha nesten 48 karakterpoeng ved Sandnes vgs og rundt 45 karakterpoeng ved St. Svithun vgs. 

Ved skolene som tilbyr Vg1 studiespesialisering er det små endringer sammenlignet med fjoråret. Inntakskravet til Vg1 musikk, dans og drama går noe ned i forhold til i fjor – men det er fortsatt hard konkurranse om plassene. 
 
Elektrofag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet som krever høyest poengsum for inntak til Vg1. Bransjen har hatt utfordringer når det gjelder tilgjengelighet på læreplasser, men det ser ikke ut til å skremme ungdommer bort fra å søke faget. Flere av programområdene på Vg2 elektrofag har høye karakterkrav. 
 
Karakterkravet for å komme inn på Vg1 helse- og oppvekstfag er litt lavere enn fjoråret, etter å ha steget en del de siste to årene. Vg2 ambulansefag og Vg2 hudpleie krever som vanlig toppkarakterer.
 
Karakterkravene for tradisjonelle oljefag er på vei opp igjen etter fjorårets bunnotering. Søkingen til Vg1 teknikk og industriell produksjon er noe høyere i år enn i fjor. For ett år siden var 25 karakterpoeng nok på Vg2 brønnteknikk, mens 29 karakterpoeng holdt på Vg2 kjemi- og prosessfag. I år øker grensen til henholdsvis 34,4 og 40 karakterpoeng, men ved Karmsund vgs må elevene ha 44 karakterpoeng for å være sikret plass på Vg2 kjemi- og prosessfag etter første inntak.

Tilbud om skoleplass

18 260 elever har fått tilbud i første fellesinntak til videregående skole for skoleåret 2018/2019. Rundt 1000 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling, og litt over 200 minoritetsspråklige elever har fått tilbud i ordinære klasser. Nærmere 22 700 har søkt videregående opplæring.
15 480 har fått tilbud på sitt første ønske, 1435 har fått tilbud på ønske nummer to og 720 på ønske nummer tre.
Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes:

  • at de har søkt kurs de ikke er kvalifisert for
  • at de har for mange strykkarakterer/ikke vurdering i fag
  • at karakterene ikke var innsendt innen fristen 29. juni
  • at de er hjemmehørende i annet fylke og har søkt kurs
    der elever fra Rogaland blir prioritert

Søkertallet inkluderer også drøyt 2250 primærsøkere til læreplass i bedrift. De som ikke har fått læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon for fag- og yrkesopplæring.
 

Ventelister

Det er omlag 1070 elever med opplæringsrett som står på ventelister etter første inntak til alle sine ønsker.
Disse fordeler seg slik:

  • 440 søkere til Vg1 
  • 390 søkere til Vg2 
  • 240 søkere til Vg3

Søkere med opplæringsrett og som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntaket i månedsskiftet juli/august og frem mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget/yrkesfaget de er kvalifisert for, eller om Vg3 fagopplæring i skole.
 

Programområder med stor søking

Eksempler på programområder med mange søkere. Flere av tilbudene har lange ventelister:

Tilbud Skole Poengsum siste inntatte
       
Vg1 idrettsfag     Sandnes 47,6
Vg1 idrettsfag     St. Svithun 45,0
Vg1 idrettsfag     Jåttå 42,4
Vg1 idrettsfag     Bryne 40,6
Vg1 studiespesialisering   Stavanger katedralskole   44,7
Vg1 studiespesialisering   St. Olav   44,4
Vg1 studiespesialisering   St. Svithun 44,2
Vg1 studiespesialisering   Bryne 41,2
Vg1 studiespesialisering   Hetland 40,9
Vg1 studiespesialisering   Skeisvang 39,7
Vg1 musikk     Stavanger katedralskole   45,6
Vg1 musikk Vågen 42,7
Vg1 dans Skeisvang 50,0
Vg1 dans Stavanger katedralskole   43,3
Vg1 drama Stavanger katedralskole 47,0
Vg1 kunst/design/ark. Vågen 36,8
Vg1 kunst/design/ark. Bergeland   35,9
Vg1 medier/komm.   Vardafjell   38,2
Vg1 medier/komm.   Hetland   38,2
Vg1 medier/komm.   Vågen 36,3
Vg1 elektro   Åkrehamn 39,8
Vg1 elektro   Jåttå 39,1
Vg1 elektro   Gand 38,8
Vg1 elektro   Karmsund 37,3
Vg1 helse- og oppvekst Jåttå 38,0
Vg1 helse- og oppvekst   Karmsund 34,6
Vg1 helse- og oppvekst   Gand 34,3
       
Vg2 realfag St. Olav 44,4
Vg2 realfag Stavanger katedralskole  
Vg2 flyfag Sola 49,0
Vg2 elenergi     Gand  46,7
Vg2 elenergi     Jåttå 43,3
Vg2 elenergi     Karmsund 38,9
Vg2 elenergi     Godalen 38,9
Vg2 automasjon Jåttå 41,1
Vg2 automasjon Gand 40,0
Vg2 data og elektronikk Gand 39,0
Vg2 kjemi- og prosessfag Karmsund 44,0
Vg2 kjemi- og prosessfag Stvgr. offshore tekn. skole 40,0
Vg2 ambulansefag Sauda 51,1
Vg2 hudpleie Jåttå 45,6
Vg2 helsearbeiderfag Jåttå 40,0
Vg2 barne- og ungd.arb. Jåttå 40,0
Vg2 IKT Gand 38,9
Vg2 IKT Haugaland 37,0
Vg2 akvakultur Strand  40,0
     
Vg3 automatisering Åkrehamn   43,8
Vg3 automatisering Gand 41,3
Vg3 påbygg Jåttå 46,0
Vg3 påbygg Ølen 43,8
Vg3 påbygg Gand 43,3
Vg3 påbygg Bryne 42,2
Vg3 påbygg Haugaland 42,0
Vg3 påbygg Randaberg 41,0
Vg3 påbygg Bergeland 38,9
Vg3 påbygg Øksnevad 38,9
Vg3 påbygg Vardafjell 38,9

 

Husk svarfristen 15. juli!

Torsdag 5. juli får søkerne melding om inntaket på SMS. De får da vite hvilket tilbud de har fått og må svare ved å logge seg på  www.vigo.no med MinID.

Det er viktig å huske at svarfristen er 15. juli. De som ikke svarer innen fristen, mister tilbudet sitt om skoleplass. Nei-svar, samt mangel på svar, frigjør plasser til andre inntak. Det skjer i månedsskiftet juli/august. Først da skjer det endringer på ventelistene. 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson