Ungdomsmedvirkning i Nordsjøsamarbeidet drøftet på møte i Sandnes

Ungdomsmedvirkning i Nordsjøsamarbeidet drøftet på møte i Sandnes

Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe for smarte regioner møttes i Sandnes torsdag og fredag forrige uke. Nordsjøkommisjonen er et samarbeidsorgan for fylker og regioner rundt Nordsjøen med medlemmer fra Storbritannia, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia.

Hovedtema på møtet var utfordringene som en aldrende befolkning skaper for mange kommuner og samfunn, og måter å møte denne utfordringen på, bl.a. med smartere løsninger for aktiv og sunn aldring. På møtet la Rune Thorkildsen Slettebakk fra regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune fram statistikk med framskriving av alderssammensetningen i tiårene som kommer, og flere av deltakerne delte konkrete eksempler på gode og billigere løsninger på eldreomsorg.

På møtet presenterte Sander Olsen, ordfører for ungdommens fylkesting i Rogaland de gode resultatene denne nyskaping i Rogaland har oppnådd siden det ble opprettet i februar i år. Sofie Margrethe Steinsvåg Selvikvåg, Rogaland fylkeskommunes medlem i gruppa, var ful av lovord for det ungdommens fylkesting har bidratt med i den politiske diskusjonen i fylkeskommunen.

Møtet diskuterte hvordan ungdomsmedvirkning kan gjennomføres i Nordsjøkommisjonen, og dette blir tema for en egen konferanse for ungdomsparlamenter fra regionene rundt Nordsjøen i mars neste år. 21.-22. mars 2019 møtes representanter for ungdomsparlamentene i Sandnes for å drøfte hvordan de ønsker å delta i Nordsjøkommisjonens arbeid.

Fra Rogaland fylkeskommune presenterte fylkesgeolog Maryon Paulsen Strugstad det arbeidet som gjøres for å få resirkulert en større del av avfall fra bygge- og rivningsaktivitet.

Som avslutning på møtet fikk deltakerne en omvisning på Vågen videregående skole ved rektor Bente Jelsa.

Omvisning Vågen
Del denne artikkelen på: