Tre unike fredninger på samme dag

Riksantikvar Jørn Holme og eier av Øvre Strandgate 60 Hulda Drange

Riksantikvar Jørn Holme tildelte det synlige fredningsbeviset av Øvre Strandgate 60 til huseier Hulda Drange.
Foto: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune

Det er ikke hverdagskost at private bygninger blir fredet. Tirsdag 2. oktober var Riksantikvar Jørn Holme med fylkeskommunen på rundtur i fylket for å markere tre nye helt unike fredninger.

Kun en av to i landet

Dagen startet på Helleland med fredning av Øen Gård. Fasgardløa på gården er en av kun to gjenværende i Norge og gir et helt unikt innblikk i denne typen bygninger. Det er også første gang på nesten 100 år at en bygning i privat eie blir fredet i Eigersund kommune. Bygningene på gården er datert til 1700- og 1800-tallet og formålet med fredningen er å bevare Øen som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på en type gård som har blitt drevet i Dalane på 1700- til 1900-tallet.

Les mer om  bakgrunn for fredningen.

DSC00061

Øen Gård med den karakteristiske fasgardløa i forgrunnen.

Første fredning i Gamle Stavanger

Turen gikk videre til Øvre Strandgate 60 i Gamle Stavanger der fredningen av skipperhuset, som nå eies av Hulda Drange, ble markert. Øvre Strandgate 60 er det mest originale og autentisk av de gamle trehusene og første bygning som blir fredet i Gamle Stavanger.

Riksantikvaren begrunner fredning med:

– Øvre Strandgate 60 er et typisk hus for 1860-tallets Stavanger, og må sannsynligvis være det best bevarte i byen fra denne perioden. Mange av de originale bygningsdelene har overlevd i nesten 140 år, og det gjør huset til et enestående «tidsvitne».

Les mer om  bakgrunn for fredningen.

Fredning_ØvreStrandgate60_33

Øvre Strandgate 60 i Gamle Stavanger. Huset fremstår helt autentisk med original lysebrune kledning og mørkebrune lister og vindu.

Borgervilla i Haugesund

Dagen ble avsluttet med markeringen av tidligere skipsreder Knud Knudsen sin flotte villa i Haugesund. Knud Knudsen betegnes som Haugesunds store sønn og regnes som den største forretningsmannen i Haugesunds historie. Haralsdgata 37 var privatboligen for han og familien på begynnelsen av 1900-tallet. Huset har senere gått i arv i familien og eies i dag av Knud Knudsens barnebarn. 

Haraldsgata 37 er et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på borgerlig villaeiendom med eksteriører, interiører og hageanlegg fra 1920-årene.

Les mer om  bakgrunnen for fredningen.

Fredning_Haraldsgata37_Haugesund_01

Haraldsgata 37 i Haugesund fremstår også i dag som en flott villa.

Del denne artikkelen på:
Gården Øya (Øen) på Helleland i Eigersund kommune

Rogaland fylkeskommune foreslår å frede gården Øya, også kalt Øen, på Helleland i Eigersund kommune. 

Les mer >
Øvre Strandgate 60

Rogaland fylkeskommune foreslår å frede Øvre Strandgate 60 i Stavanger.

Les mer >
Fasade Haraldgata 37 i Haugesund

Rogaland fylkeskommune foreslår å frede Haraldsgata 37 i Haugesund.

Les mer >