Samarbeid kan senke kostnadene på fornybar energi

Samarbeid kan senke kostnadene på fornybar energi

På styremøtet i Nordsjøkommisjonen i Brussel 11.oktober ble styret orientert om North Seas Energy Cooperation, et prosjekt som arbeider for å senke kostnadene på offshore vindkraft i Nordsjøen gjennom standardisering av regelverk, teknologi og utstyr og et nett av overføringskabler for strøm mellom landene. Prosjektet ledes av Benelux-samarbeidet og ellers deltar Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland og Sverige. Prosjektet startet i 2016 og har allerede kommet langt i sitt arbeid.

Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak er norsk styremedlem i Nordsjøkommisjonen, som er en samarbeidsorganisasjon for regioner rundt Nordsjøen.

Styret diskuterte også det framtidige regionale samarbeidsprogrammet Interreg Nordsjøen med en representant for EU-kommisjonen og uttrykte et sterkt ønske om at Nordsjøprogrammet må fortsette og styrkes etter at Storbritannia går ut av EU neste år.

Nordsjøkommisjonen har satt i gang arbeid med å utarbeide en ny strategi for Nordsjøsamarbeidet etter 2020, og representanten fra EU-kommisjonen sa at dette vil være et sentralt dokument i forhold til prioriteringene i det neste Interreg-programmet for Nordsjøen. Interreg-programmene medfinansierer en rekke samarbeidsprosjektet mellom regioner, kommuner, organisasjoner og bedrifter rundt Nordsjøen.

Del denne artikkelen på: